Velkommen til DM i Mini Saloon, dagen byder på et stramt program med masser af ræs, hele 14 løb skal der gennemføres.
Det er derfor vigtigt at i lige læser planen igennem og tager jeres forbehold, vi kan ikke nå så mange løb hvis ikke alle deltagere er klar når de skal i ilden.
Alle er yderst velkomne til at lave kaffe og stille mad frem og tilbage fra køleskabet, samt deltage i afviklingen med det der skal laves.

I forbindelse med betaling for arrangementet der er kr. 100,- inkl. mad, og kr. 50,- uden forplejning. udleveres til hver deltager 1 stk. opsætningsplade med DM gravering.
I må meget gerne selv komme ud af busken og betale kontant i mellem kl. 8.45 og 9.00 eller i kan allerede nu betale på Mobile-pay 29919191

kl. 9.01 foretages lodtrækning til kvalifikationen, deltagere der betaler for sent sættes efterfølgende ind først.

Kvalifikation sættes op så man har 1 min. i valgfrit spor, der er kun 15 sekunders pause imellem deltagerne og tiden kører fuldautomatisk, så er du ikke klar mister du bare tid i rillen.

Bilerne er du selv herre over at få godkendt i TK, du kan få forhånds kontrolleret bilen fra 8.45 hvis du har spørgsmål eller tror du at du har skruet noget forkert så kom frit frem så tidligt som muligt.

Biler der skal bruges i løbet SKAL være indleveret inden kl. 9.45 kommer du forsent står der låne biler, men dem vinder du ikke med.
Man kan få godkendt 2 biler hver.

Bilerne forbliver i parc fermé hvor TK foretages løbende under 1. gennemkørsel.

Der køres som sagt 2 gennemkørsler hver af 4 x 4 min. og det bedste resultat tæller, der er ikke zoner på banen, LapMaster viser zoner som benyttes i de 2 indledende runder.
I semifinaler og finalerne køres der direkte imod modstanderne og det er så bilens slut position på banen der afgører placeringerne. der måles vinkelret på banen.
Til finalen vælger kørerne startspor, bedst placerede i semi vælger først.
I tilfælde af uafgjort resultat i semifinaler eller finaler, afgøres det efter bedste omgangstid i løbet.

  • TRACK CALL
  • Såfremt der er 2 biler i samme spor.
  • Hvis en bil ligger et sted hvor påsætter ikke kan nå den.
  • Foran kørerne, dog ikke lige foran gul fører såfremt påsætteren kan nå bilen uden at rejse sig. Det er kun påsætteren nærmest gult spor der afgør om han kan nå bilen foran gul fører eller om der skal kaldes track call.
  • Hvis der er strømfejl på banen.
  • På toppen af banen nærmest væggen, såfremt påsætter ikke kan nå bilen, det er her påsætter der kalder track call.

Unødigt brug af track call skal undgås, 1. gang får man en advarsel, 2. gang bliver man fratrukket 2 omgange. dernæst 10 og så diskvalifikation.

Påsætteren med fjernbetjening er den der sidder ved spor 4, efter et track call startes så snart påsætter har løftet bilen fra sporet, der ventes ikke til den er på igen.

Falder man af i stejl kurven kan påsætterens navn nævnes for at gøre opmærksom på at man ligger skjult. f.eks. “Keld i stejl kurve” der er IKKE track call i stejl kurven.

Ligeså kan man påkalde sig påsætternes opmærksomhed ved at kalde “Keld vågn op”

HUSK på det er ikke påsætternes skyld du falder af, tag det roligt og kør forsigtigt.

Påsætterne nærmest spor 1 står op under hele løbet, dem nærmest spor 4 sidder ned.
Det er selvfølgelig vigtigt at de ikke er de mindste der står op, de kan ikke nå.

Du kan selvfølgelig rette beløb i din mobilepay app.
Tidsplan DM
8.00Bane åbner, tidsopdelt træning 2 min. pr. spor
8.01Morgenmad stilles frem
Gem jeres tallerken, køkkenpersonalet er løbet bort.
8.45TK Åbner, alle kan (bør) få kontrolleret deres bil.
8.45Betaling SKAL klares inden kl. 9.00, Alle får udleveret en DM opsætningsplade.
9.45TK Lukker biler der ikke er afleveret kan ikke deltage
9.45Briefing alle bedes være til stede og høre efter.
9.50Kvalifikation starter, rækkefølge efter lodtrækning
Kvalifikation 1 min. frit spor, autostart med 15 sek. pause
i mellem kørerne. INGEN FORSINKELSER
10.15Kvalifikation slut
Grupper fordeles
10.20Indledende runde starter
Der køres 4 min. pr. spor
12.202. Indledende runder starter
12.30Frokost stilles frem
Vi spiser løbende, der er ikke tid til fællesspisning grundet deltagerantal.
14.15Indledende runder er færdige
Der sorteres til semifinaler
Deltagere til semi må servicere deres bil
14.15Kaffe og kage sættes frem
14.30Semifinale 1
3 min. pr. spor
14.50Semifinale 2
3 min. pr. spor
15.10Junior finale
3 min. pr. spor
15.30DM Finalen
5 min. pr. spor
16.00Vinderne kåres
Præmier til top 3 i begge finaler